Vernooy containers B.V. | info@vernooy.nl | Kellensedwarsweg 9 | 4004JC Tiel | Nederland
Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag vanaf 8:30 uur tot 17:00 uur
Telefoon: +31(0)344 699699


Gosse Gubbens

Gosse Gubbens

Gosse is verantwoordelijk voor de sales, hij maakt de offertes en denkt graag met u mee om het juiste product te verkopen.

Heeft u een idee voor een product, bespreek het met hem. Hij kan u wellicht verder helpen.

Telefoon: +31(0)344 699699
E-mail: info@vernooy.nl

Monique Vernooy

Monique Vernooy

Monique is verantwoordelijk voor de algemene dagelijkse leiding van G. Vernooy Containers BV en G. Vernooy Constructie BV. Zij is mede verantwoordelijk voor de inkoop. Bij afwezigheid van Gosse zal ze invallen bij de afdeling sales.

Telefoon: +31(0)344 699699
E-mail: info@vernooy.nl