Vernooy containers B.V. | 0344 699699 | info@vernooy.nl
Kellensedwarsweg 9 | 4004JC Tiel | Nederland


Monique Vernooy

Monique Vernooy

Monique is verantwoordelijk voor de algemene dagelijkse leiding van G. Vernooy Containers BV en G. Vernooy Constructie BV. Zij is mede verantwoordelijk voor de inkoop. Bij afwezigheid van Alexander en/of Dave zal ze invallen bij de afdeling sales.

Telefoon: +31(0)344 699699
E-mail: info@vernooy.nl

Alexander de Vries

Alexander de Vries

Alexander is verantwoordelijk constructie, hij maakt de offertes en denkt graag met u mee om het juiste product te verkopen.

Heeft u een idee voor een product, bespreek het met hem. Hij kan u wellicht verder helpen.

Telefoon: +31(0)344 699699
E-mail: info@vernooy.nl

Dave Vernooij

Dave Vernooij

Dave is verantwoordelijk voor de sales, hij maakt de offertes en denkt graag met u mee om het juiste product te verkopen.

Heeft u een idee voor een product, bespreek het met hem. Hij kan u wellicht verder helpen.

Telefoon: +31(0)344 699699
E-mail: info@vernooy.nl